• Lettergrootte :
  • T
  • T
  • T
logo

Het Klooster Hoogeveen nu nog beter bereikbaar

We hebben met dank aan de gemeente een eigen inrit!
Vanaf de Brinkstraat rijdt u nu moeiteloos naar de twee eigen parkeerterreinen van Het Klooster. Bezoekers kunnen hier gratis parkeren.

Let u bij het wegrijden op de juiste rijrichting?
Het Kloosterpad is een eenrichtingsweg. Inrijden doet u vanaf de Brinkstraat. Na uw bezoek aan Het Klooster rijdt u over onze tweede parkeerplaats via een weg met tijdelijke bestrating weer verder.

Gratis parkeren is ook nog mogelijk op het Mauritsplein. U kunt echter niet langer via de weg om het Mauritsplein naar Het Klooster rijden. Deze weg is nu doodlopend (niet voor fietsers en voetgangers).