• Lettergrootte :
  • T
  • T
  • T
logo

Medicijnen afhalen, het kan straks 24/7 in Het Klooster Hoogeveen

“Het vak van apotheker zal er over vijf jaar anders uitzien dan nu”, vertelt Paul Jansema van BENU Apotheek Centrum. Technische en logistieke ontwikkelingen maken het verstrekken van medicijnen makkelijker. Neem bijvoorbeeld de medicijnenautomaat in Het Klooster. Met als positief gevolg: meer tijd voor de patiënt. “We worden nog meer zorgverlener.”

Keerzijde van de ontwikkeling is dat een apotheker vandaag de dag zelf geen crèmes, zalven, zetpillen, oogdruppels en capsules meer bereidt. Dat gebeurt centraal door zogenaamde ‘grootbereiders’. Maar verder is apotheker Paul blij dat hij meer aandacht aan de patiënt kan geven. Bijvoorbeeld in de vorm van medicatiereview.
Bij een medicatiereview wordt samen met de huisarts en eventueel de patiënt het medicijngebruik doorgenomen. Zijn alle medicijnen nog wel nodig? Beïnvloeden ze elkaar niet teveel? “Meestal met als resultaat dat er met een of meerdere middelen gestopt kan worden. Dat is natuurlijk een mooie gezondheidswinst!”

Hoogeveen telt twee BENU-apotheken; Centrum en Eikstaete. Samen hebben zij in Het Klooster Hoogeveen een servicepunt ingericht. Hier kan herhaalmedicatie opgehaald worden om zo een tripje naar de BENU-locaties in de Hoofdstraat of de Limburg van Stirumstraat uit te sparen. De gastvrouwen van Het Klooster zijn speciaal door BENU getraind. Medicijnen die voor de eerste keer gebruikt gaan worden, moeten overigens nog wel in de apotheek zelf afgehaald worden.
De service is niet alleen voor patiënten die ingeschreven staan bij huisartsenpraktijk Het Klooster. Alle mensen die klant zijn bij een van de twee Hoogeveense BENU-apotheken kunnen, als zij dat willen, gebruik maken van de service in Het Klooster.

Naast de uitgiftebalie kent Het Klooster Hoogeveen een medicijnenautomaat. Patiënten kunnen via e-mail een code ontvangen waarmee ze hun medicijnen uit de automaat kunnen halen. Deze uitgifte-automaat staat nu nog binnen, maar wordt dit voorjaar in de gevel geplaatst zodat 24/7 herhaalmedicatie opgehaald kan worden.
De toekomst van straks is nu al in Het Klooster beschikbaar!

https://hoogeveencentrum.benuapotheek.nl 
https://eikstaete.benuapotheek.nl