• Lettergrootte :
  • T
  • T
  • T
logo

Samenwerking met onderwijs, overheid en instellingen

Binnen Het Klooster wordt door de twintig verschillende zorgverleners intensief samengewerkt en ook met het onderwijs, de gemeente en andere instellingen. Dat laatste gebeurt onder aansturing van het Alfa-college.

Regionaal co-makership heet het met een duur woord. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken hierin samen. In Hoogeveen ligt de focus op onder meer gezondheid. De samenwerking bereidt studenten voor op de arbeidsmarkt en levert nuttige kennis op voor de andere deelnemers. In ‘proeftuinen’ buigen studenten, docenten, bedrijven en instellingen zich samen over diverse thema’s.
Onderwerpen die recent aan bod zijn gekomen zijn mantelzorg en bewegen voor ouderen. Naast diverse zorgverleners die in Het Klooster Hoogeveen actief zijn en naast het Alfa-college nemen ook NNCZ, Westerkim, gemeente Hoogeveen en Van Boeijen deel aan het project.

Alfa-college.nl