• Lettergrootte :
  • T
  • T
  • T
logo

Het Klooster Hoogeveen ‘doet mee’

De landelijke campagne ‘doet mee’ vloeit voort uit het door Nederland ondertekende VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag is gericht op gelijke rechten voor mensen met en zonder beperking. Toegankelijkheid is de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering. Het Klooster Hoogeveen heeft zich aangesloten bij de actie.

“Toegankelijkheid is meer dan dat rolstoelers ergens in of door kunnen”, vertelt Aliene Haar directeur van Het Klooster Hoogeveen. “Het gaat bijvoorbeeld ook om mensen met slecht zicht of gehoor. Ook moet er aandacht zijn voor de belemmeringen die mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening ervaren.” In Nederland wonen minstens twee miljoen mensen met een beperking.
In het VN-verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op naleving van het verdrag. Het College roept bedrijven en instellingen nu op met een ‘doet mee’-poster te laten zien dat ze serieus werk maken van toegankelijkheid.

“Toegankelijkheid is natuurlijk niet alleen een taak van de overheid”, vertelt Linda Lip, office manager van Het Klooster Hoogeveen. “Het is een taak van ons allemaal. Daarom doen we mee met de campagne.”
“Toegankelijkheid zien we als een synoniem voor gastvrijheid en klantvriendelijkheid”, vervolgt Lip. “Belangrijk is om iedereen te benaderen zoals je zelf ook benaderd zou willen worden.”

Klik hier voor meer informatie over de actie van het College voor de Rechten van de Mens.